Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

БАЙРАЧНА В.В.
ФЕНОМЕН ПРАВОВИХ ТРАДИЦІЙ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

БЕРНЮКОВ А.М.
СОЦІЛЬНИЙ ІНТЕРПРЕТАТОР В ЮРИДИЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ (ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

ГОЙДАЛО І.В.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ГРИГОРЕНКО Д.А.
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВЫТЕСНЕНИЮ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УССР (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

МИСЮК Ю.І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

НЕКОЗ А.В.
ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ПРОКОП Н.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ А. ШЕПТИЦЬКОГО

СТОЛЯРСЬКИЙ О.В.
МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАВОПОРЯДОК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

БУЛАТ Є.А.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

ВОРОНІНА І.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЮДИНОЮ

ЖАРКО О.Г.
ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДІЛЬНОГО І НЕПОДІЛЬНОГО СПІВАВТОРСТВА

КРИВОВ’ЯЗ О.М.
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

СПЄСІВЦЕВ Д.С.
РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЯК КОНСТРУКЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ В МАЙНОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ТКАЧУК О.С.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУТНІСНОГО ВИМІРУ ЦІЛЬОВИХ НАСТАНОВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ШИМКО Ф.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРОЩЕННЯМ БОРГУ

ЮРКЕВИЧ Ю.М.
ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

КАТРИЧ А.В.
СУДДЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

СМИРНОВА Ю.О.
СУБ’ЄКТИВНІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДВОДУ (САМОВІДВОДУ) В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

КУЩ О.Є.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛУКАЦЬКА Л.Г.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АДВОКАТА ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З ЗАВДАННЯМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

САРАНА С.В.
ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ЯК РІЗНОВИД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ

ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО О.С.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА,
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

АНДРЕЙКО Ю.О.
ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

ВЕЛИКОДНИЙ Д.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ВИШНЕВСЬКА К.О.
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ХАБАРНИЦТВУ

ДАВИДЮК В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ БРОКЕРІВ

ДУФЕНЮК О.М., МАРКО С.І.
ЯКІСТЬ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

ІЗОСІМОВА К.С.
ПОНЯТТЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ У КОЛОНІЯХ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ

КОЛІНЬКО О.О.
ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ КРИЗ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІКТИМНОСТІ

ОЛІЙНИК В.І.
ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПЕРЕШИВКО О.С.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПІДКУПУ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

ПОЛІЩАК Н.І.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СТЯГНЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРИБУТТЯМ ТА ВИКЛИКОМ ОСІБ ДО МІСЦЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ АБО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СКОК О.С.
КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

УЗУНОВА О.В., ТОВСТИК П.О.
УЧАСТЬ АДВОКАТА В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

ФІРМАН О.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЗА КПК УКРАЇНИ

ЧОРНОУСЬКО М.В.
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА З НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»