Редакційна колегія

Корнієнко Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор перший проректор,  Дніпровський гуманітарний університет;

Макушев Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Дніпровський гуманітарний університет;

Хрідочкін Андрій Вікторович – доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри загально-правових дисцилін, Дніпровський гуманітарний університет;

Блінова Ганна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Ємець Леонід Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, Дніпровський гуманітарний університет;

Негодченко Вадим Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, Дніпровський гуманітарний університет;

Легка Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін;

Торяник Володимир Миколайович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри загально-правових дисциплін, Дніпровський гуманітарний університет;

Бандурко Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України;

Богатирьов Іван Григорович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології,  Університет державної фіскальної служби;

Ярмиш Олександр Назарович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України;

Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави та права, Учбово-науковий юридичний інститут Національного Авіаційного університету;

Чернєй Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії внутрішніх справ;

Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

Сабіна Грабовська – доктор хабілітований, професор кафедри теорії держави, права і політики Жешувського університету, Жешув, Польща

Copyright © 2004-2020. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»