Редакційна колегія

Корнієнко Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, перший проректор,  Дніпровський гуманітарний університет (головний редактор);

Бандурко Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України;

Бігняк Олександр Валентинович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та європейського права, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Блінова Ганна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

Богатирьов Іван Григорович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права та кримінології,  Університет державної фіскальної служби;

Ємець Леонід Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, Дніпровський гуманітарний університет;

Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави та права, Учбово-науковий юридичний інститут Національного Авіаційного університету;

Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет;

Легка Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, Дніпровський гуманітарний університет;

Макушев Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, Дніпровський гуманітарний університет;

Мурзановська Аліна Владиславівна  кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Негодченко Вадим Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, Дніпровський гуманітарний університет;

Петруненко Ярослав Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права і процесу, начальник планово-фінансового відділу, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Сабіна Грабовська – доктор хабілітований, професор кафедри теорії держави, права і політики, Жешувський університет (Жешув, Польща);

Торяник Володимир Миколайович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри загально-правових дисциплін, Дніпровський гуманітарний університет;

Хрідочкін Андрій Вікторович – доктор юридичних наук, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри загально-правових дисцилін, Дніпровський гуманітарний університет;

Чернєй Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Національна академія внутрішніх справ;

Ярмиш Олександр Назарович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Copyright © 2004-2020. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»