Редакційна колегія

Корнієнко Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з актуальних проблем юриспруденції та психології Науково-дослідного інституту, Дніпровський гуманітарний університет (головний редактор);

Агарков Олег Анатолійович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри психології Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Алфьорова Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Бандурка Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;

Батюк Олег Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, професор кафедри державної безпеки, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Бігняк Олександр Валентинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії держави і права, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Грабовська Сабіна – доктор хабілітований, професор кафедри теорії держави, права і політики, Жешувський університет (Жешув, Польща);

Давидюк Вадим Миколайович – доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри права Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Дубов Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Ємець Леонід Олександрович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор з науково-методичної роботи, зв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Ірха Юрій Богданович – кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, начальник 2-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства, Державний науково-дослідний інституту МВС України;

Кайназарова Даріга Болатівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального переслідування та оперативно-розшукової діяльності, Академія правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан (Астана, Казахстан);

Калюжний Ростислав Андрійович – доктор юридичних наук, професор, заступник декана юридичного факультету, Національний авіаційний університет;

Кириченко Олег Вікторович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Кириченко Юрій Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політології та права, Національний університет «Запорізька політехніка»;

Легка Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права, Університет митної справи та фінансів;

Лежнєва Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, проректор, Дніпровський гуманітарний університет;

Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, виконуючий обов’язки першого проректора, Університет державної фіскальної служби України;

Негодченко Вадим Олександрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Пеньков Сергій Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Петруненко Ярослав Вікторович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»;

Самойленко Олександр Степанович – кандидат юридичних наук, голова Херсонської обласної ради;

Самойлов Олександр Єжиєвич – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Торяник Володимир Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії з актуальних проблем менеджменту та гостинності Науково-дослідного інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Чернєй Володимир Васильович – доктор юридичних наук, професор, ректор, Національна академія внутрішніх справ;

Черноп’ятов Станіслав Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту, Дніпровський гуманітарний університет;

Шамара Олександр Володимирович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, головний консультант відділу правової та антикорупційної політики Центру безпекових досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень.

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»