Порядок публікації

Порядок публікації матеріалів

у науковому фаховому журналі «Право і суспільство» № 6 за 2018 р.

(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 1. Приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів (включно).

2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:

УДК;

- назва секції;

прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, посада;

назва статті українською мовою;

анотація українською, російською, англійською мовою (3-5 рядків);

ключові слова;

основний текст статті;

література.

3. Статті приймаються до опублікування за такими секціями:

- розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики;

- цивілістика;

- господарське право та процес;

- трудове право, право соціального забезпечення;

- екологічне право;

- адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право;

- фінансове право;

- питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права;

- кримінально-процесуальне право та криміналістика;

- міжнародне право;

- трибуна зарубіжного вченого.

4. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття);

Постановка завдання (формулювання цілей статті);

Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

Література оформлюється відповідно до державних стандартів.

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом. 

5. Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5.

Посилання на літературу здійснюється безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому – конкретна сторінка.

Увага! Статті студентів редакція приймає тільки у співавторстві з науковим керівником.

6. Вартість друку статті обсягом до 12 аркушів складає 600 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 гривень.

7. До редакції на електронну адресу  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  у № 6 за 2018 р. журналу до 23 листопада 2018 року подаються:

електронний варіант статті;

- довідка про автора на окремій сторінці (прізвище, ім'я, по батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення авторського примірника журналу, електронна адреса).

Після отримання статті редколегія здійснює її внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Відповідь про рішення щодо публікації з реквізитами для сплати публікаційного внеску відповідальний секретар надішле автору протягом 2-3 днів.

Після отримання реквізитів потрібно надіслати на електронну пошту копію квитанції.

8. Автори отримують примірники журналу 16 січня 2019 року на свої поштові адреси, які вони зазначають у довідці про автора.

 

Адреса редакції наукового фахового журналу «Право і суспільство»:

м. Дніпро, вул. Орловська 1-Б, к. 106

тел. +38 (068) 331 69 21

Електронна пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Електронна сторінка: www.pravoisuspilstvo.org.ua

Приклад оформлення статті

Copyright © 2004-2018. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»