Головна

Шановні колеги!

Всеукраїнським фондом юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровським гуманітарним університетом видається всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство» (Категорія «Б»).

Журнал заснований у 2004 році з ініціативи генерал-лейтенанта міліції Віталія Федоровича Захарова, заслуженого діяча науки і техніки України, кандидата юридичних наук, професора.

Журнал включений до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук (Постанова Президії ВАК України від 10.03.2010, № 1-05/2).

Здійснено перереєстрацію видання (наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р., Додаток № 13).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі юридичних наук (081 - Право, 293 - Міжнародне право, 262 - Правоохоронна діяльність).

Редакцією присвоюються DOI до кожної статті.

Журнал "Право і суспільство" включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Наукове видання «Право і суспільство» індексується у наукометричній базі даних Google Scholar та входить в ТОП-100 журналів України за версією Google Scholar в 2019 році.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних вчених і здійснюється популяризація наукових досліджень з юридичних наук. Враховуючи значну роль наукового видання «Право і суспільство» у популяризації гуманітарних наук у суспільстві, зокрема висвітлення наукових досліджень у галузі юридичних наук і розповсюдження їх в органах державної влади та місцевого самоврядування, бібліотеках та вищих закладах освіти України, а також у навчальних закладах і наукових установах системи МВС, редакційна колегія пропонує Вам співпрацю щодо публікації наукових статей, аналітичних оглядів, рецензій з проблем держави і права, юридичної практики та правоохоронної (правозахисної) діяльності.

Редакційна колегія також пропонує авторам подавати до публікації власні наукові статті з дотриманням відповідних вимог.

 

Copyright © 2004-2023. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»