№2-3 2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

АНДРІЄШИН В. В.
СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

АНТОНЮК Н. О.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ ДЕКІЛЬКОМА ОСОБАМИ

ДАВИДЕНКО В. Л.
ПІДСТАВИ ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

ІЛЬЇНА О. В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

МИЦЬКА О. І.
ПРИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ОРЛОВСЬКИЙ Б. М., ФОКІН А. С.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ ВЧИНЕННЯ САМОГУБСТВА ТА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ

ОРЛОВСЬКИЙ Б. М.
ДЕТЕРМІНАНТИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

ПАВЛЕНКО Л. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 263-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ПАРАМОНОВА О. С.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

РЕЗНІЧЕНКО Г. С.
МЕДІАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

СЕМЕНИШИН М. О.
АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ)

СПОДАРИК Ю. В.
ЖУРНАЛІСТ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ТОМА М. Г.
ПРОФЕСІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ: «ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ», ЇХНІЙ ВПЛИВ НА КРИМІНОГЕННУ СИТУАЦІЮ В КРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОНДАРЕНКО О. О.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБІЗНАНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ГЛИНЯНИЙ О. В.
ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ПРОКУРОРУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЄФІМОВ М. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ШЛЯХОМ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

КОМІСАРЧУК Р. В.
ДІЯЛЬНІСНА ПРИРОДА ПРАКТИЧНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

КОСТОРНИЧЕНКО М. В., ЦИЛЮРИК І. І.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС БРАЗИЛІЇ

КУХТА М. І., КУШПІТ В. П.
РОЛЬ І МІСЦЕ ПОСАДИ ПРОКУРОРА НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

ПОЛЯК У. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ СВІДОЦЬКОГО ІМУНІТЕТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

РЄЗНІК О. М., БОНДАРЕНКО О. С.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

САЛТИКОВ С. М.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СКРЯБІН О. М.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

СТРАТОНОВ С. Ю.
ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТА

ТОПЧІЙ В. В., КУРБАТОВА І. С.
ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ

ТОРБАС О. О.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МЕЖ РОЗСУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ТУМАНЯНЦ А. Р., МЕДВЄДЄВ В. І.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЦИГАНЮК Ю. В.
ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ПРОКУРОРУ В ПІДГОТОВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

ШЕВЧУК М. І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У ВИГЛЯДІ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ ТА ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ 

ШУМЕЙКО Д. О.
ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДОЗРЮВАНОМУ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЮРКІВ Р. Р.
СПОСІБ ПІДКУПУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРИГОРОВ О. М.
ПЕРШІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

ДОПІЛКА В. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСЛУГ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ І МІЖНАРОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ

ІВАНОВ А. Г.
СУДОВИЙ ХАРАКТЕР МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ

КОРНІЄНКО М. С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ПРО ВИЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ХУДЯК В. О., ФУКСМАН Д. М., ГОЛОВКО О. М.
ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ ТА ТАЄМНИЦЯ УСИНОВЛЕННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

РЕЦЕНЗІЇ

КОВАЛЕНКО В. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ОСАУЛЕНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА «ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (1990–2005 рр.)»

ФЕДОРЕНКО В. Л.
ПРИКЛАДНИЙ ТА ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР У ВИКЛАДАННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В. Ф. НЕСТЕРОВИЧА «ПРАКТИКУМ ІЗ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»)

Copyright © 2004-2020. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»