№4/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БРИНЦЕВ В. Д.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

КРЕСТОВСЬКА Н. М., ГОЛОВЧЕНКО М. Ф.
ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

ЛАРЧЕНКО М. О.
ПРИНЦИП ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

ЦИВІЛІСТИКА

БАРАНКОВА В. В.
ЗАКОННІСТЬ НОТАРІАЛЬНИХ АКТІВ

ГОБЕЧІЯ І. Т.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ НАДАННЯ ПРАВНИЧИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ДМИТРЕНКО В. В.
МІСЦЕ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ СЕРЕД ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

КОВАЛКО Н. М.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ ЯК ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ

СМІРНОВ Г. Ю.
ЩОДО ПОНЯТТЯ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ХОДЄЄВА Н. В.
ЗАХИСТ УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ТЕ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АЛЬОШИН В. В.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЖЕРНАКОВ В. В., ЮРОВСЬКА В. В.
СУТНІСТЬ І РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИТАЙГОРОДСЬКА В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗІ СЛУЖБОВЦЯМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ШЛЯХОМ ОБРАННЯ ВІДПОВІДНОЮ РАДОЮ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ГРИГОР’ЄВА Х. А.
НЕПРЯМА ЗМІНА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (ILUC) ВНАСЛІДОК РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ: ПРАВОВИЙ РОЗРІЗ ПРОБЛЕМИ

ШАРАПОВА С. В.
МОНІТОРИНГ ЯК ГОЛОВНИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

МАНДИЧЕВ Д. В.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ НЕВІДПОВІДНОСТІ СУДДІВ (КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ) КРИТЕРІЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ЧАСТИНА І)

МІХАЙЛІНА Т. В., ДОВГАНЬ Б. В.
САМОЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ DIGITAL-СУСПІЛЬСТВА

ОЛІЙНИК А. Ю.
ЗАБОРОНИ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

СУШИК О. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БУДІВНИЦТВА ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ ІЗ ПОЗИЦІЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЗОЗУЛЯ Д. В.
МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАХУРИНСЬКА О. О.
«СПЕЦІАЛЬНА» ОСУДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ОЗНАК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

МАРШАЛЕК К. О.
ГЕРОНТОЛОГІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

МАСЛОВА О. О.
ВПЛИВ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НА СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ДІЯННЯ

НЕДОВ С. Л.
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СТЕПАНЮК М. В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА СКЛАДУ СЛУЖБОВОГО ПІДРОБЛЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ЦАРЮК С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БОРЕЙКО Г. Д.
НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОРОПЕЦЬКА С. О., САВЧЕНКО В. А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ

МИРОШНИЧЕНКО Ю. М.
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ВІД ІДЕЇ ДО ТЕОРІЇ

РАКІПОВА І. В., ПОЖАР В. Г.
СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ ПОТЕРПІЛОГО В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ТА КАСАЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

СМАЛЬ І. А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СУХОМЛИН Ю. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ КЛОПОТАНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АСТАНКЕВИЧ Ю. І.
МІЖНАРОДНИЙ МОНІТОРИНГ СЕРЕД ІНШИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

РЖЕВСЬКА В. С.
ВИРІШЕННЯ СПОРУ ПРО СПАДКУВАННЯ ПРЕСТОЛУ ШОТЛАНДІЇ (1290–1292 РР.) І ЙОГО ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АНГЛО-ШОТЛАНДСЬКИХ ВІДНОСИН

САДОВА Т. С.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ В МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

ЧЕПЕЛЬ О. Д.
ІМУНІТЕТ ВІД ЮРИСДИКЦІЇ ДИПЛОМАТИЧНОГО АГЕНТА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ШАЛУПНЯ К. С.
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «АНАТОМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛЮДИНИ» В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»