№4-2 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БЕДРІЙ М. М.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ЗВИЧАЇ ПАПУА-НОВОЇ ГВІНЕЇ: ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ

ГОЛОВАТИЙ В. Я.
УНІФІКАЦІЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ТИПІ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

ЗАДОРОЖНИЙ Ю. А.
ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

КЛАДЧЕНКО А. О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ Й ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ

КОВАЛКО Н. М., ДРОЗД А. О.
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ КОНСТИТУЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

КОЛИСЕНКО А. І.
ІНСТИТУТ КОНТРАСИГНУВАННЯ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ

РАДАНОВИЧ Н. М.
ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ЗАБОРОН ЯК ВИЯВ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СУТНОСТІ

РІШКО М. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ», «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ» В УКРАЇНІ

РОСОЛЯК О. Б., ГОНАК І. М.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ «ГІБРИДНОГО ОПОРУ» ЯК СПОСОБУ ОБОРОНИ ВІД АГРЕСОРА В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»

ХОТИНСЬКА-НОР О. З.
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ЯК НЕОДМІННА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ЧЕХОВСЬКА М. М., НИЧИТАЙЛО І. М., ПІЧАК Н. Я.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛІСТИКА

ГОЦАНЮК О. І.
ЗМІСТ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ДАНИЛЯК Ю. В.
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У СПРАВІ

ЗУБЕНКО К. В.
ЗМІСТ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НЕРУХОМОСТІ, ЩО ПОШИРЮЄТЬСЯ НА РУХОМІ РЕЧІ

КУЛЬБАШНА О. А., ПАРАМОНОВА О. С.
ПРАВОВІДНОСИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА УЧАСТЮ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

САНЧЕНКО О. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВОК

СИБІГА С. Е.
НОВАЦІЯ, ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ЗАМІНА СТОРОНИ У ЗОБОВ’ЯЗАННІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ЛЯШЕНКО О. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ «РЕНІ»

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

КОВАЛЕНКО Ю. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНПІЛОГОВ О. В.
КОНТРОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ: ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БІЛЕЦЬКИЙ В. О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ФУНКЦІЇ ЩОДО ВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВЛАСЕНКО Д. В.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Ю. В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ІВАНЦОВ В. О., ВУЙМА А. Г.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: МЕЖА МІЖ УПРАВЛІННЯМ І НЕЗАЛЕЖНІСТЮ В СЛУЖІННІ СУСПІЛЬСТВУ

КОЛЮШЕВА О. С.
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО-АДМІНІСТРАТИВІСТА

ЛОЮК І. А.
ПОВІДОМНІ ПРОЦЕДУРИ В ПРОЦЕДУРАХ СТВОРЕННЯ БАНКІВ

МІНАЄВА О. М.
ПРАВО НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУР

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

БУРБИКА М. М., СОЛОНАР А. В., УТКІНА М. С.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА» В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

МИХАЛЬСЬКИЙ Ю. А.
ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

МЕЛЬНИЧЕНКО І. П.
«ЕФЕКТИВНА В’ЯЗНИЦЯ»: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

ПОНОМАРЬОВА М. С.
ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДДЕЮ (СУДДЯМИ) ЗАВІДОМО НЕПРАВОСУДНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ І СУМІЖНІ СКЛАДИ ЗЛОЧИНУ

РЯБЧУК С. В.
ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БІЛОКІНЬ Р. М.
ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ВЕСЕЛОВ М. Ю., КОМПАНІЄЦЬ Е. Ф., ЧЕПЛЯКА О. О.
РОЛЬ АДВОКАТУРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (ПРОВАДЖЕННІ)

ДЯКОВ В. С.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОМИЛКИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЄФІМОВ М. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАЛЬШИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА

КРИУШЕНКО Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ШАХРАЙСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

МЕЛЬНИК Р. В., ГОЛДИНСЬКИЙ І. А.
ПОНЯТТЯ СЛІДІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ НА ГІЛЬЗІ

СЕРДЮК В. П.
ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОЗАПИСУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

СТЕБЕЛЄВ А. М.
ДОБРОВІЛЬНЕ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЯ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СЕЛЕЗЕНЬ П. О.
СУДОВА ПРАКТИКА КАНАДИ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА У КОНТЕКСТІ ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ЯРОШЕНКО О. Д.
ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ЩОДО АКТИВНОГО ПІДКУПУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»