№3/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

КАЗЬМІРОВА І. В., ДУЯНОВ Д. Є.
ЯВИЩЕ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ПАЛАДІЄВА Я. В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

РОМЦІВ О. І.
ДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

СІВАК В. М.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ЧУВАКОВА Г. М.
ПОГЛЯД НА НЕПРАВО

ЦИВІЛІСТИКА

БЕЛЬО Л. Ю., ТКАЧЕНКО М. А.
ІНСТИТУТ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

БОЙКО І. Й., ТАРАСЕНКО Л. Л.
ПАТЕНТНЕ ПРАВО В УМОВАХ ВІЙНИ: ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ДЕХТЯРЬОВ Є. В.
ПРОБЛЕМА ДОТРИМАННЯ ПРАВ БЕНЕФІЦІАРА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВИГЛЯДІ ГАРАНТІЇ

КАРПЕНКО Р. В., БРАТІШКО Н. А.
ПРО ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ДОГОВОРІВ ДАРУВАННЯ І ПОЖЕРТВИ

МОРОЗ О. В.
УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

НАВРОЦЬКА Ю. В., ВОРОБЕЛЬ У. Б.
МЕДІАЦІЙНА УГОДА VS МИРОВА УГОДА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЯСИНОК М. М., БОЙКО В. Б.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КОЛОГОЙДА О. В., СЛИВІНСЬКА А. В.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БУРИМА К. В.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ

ДОМАНТОВИЧ В. В., КИЯН В. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ

КАРПЕНКО Р. В., ВЕРБИЦЬКА К. В.
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З МІЖНАРОДНИМ ДОСВІДОМ

МОСЕЙКО А. Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

ПОЛОЖИШНИК В. О.
ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАЦІВНИКІВ З СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ІГНАТЕНКО І. В.
ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ГРОМАДИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЗЮК Я. О.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРАХ

БЛЬОК Н. В.
ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ГАВРИЛЮК Л. В.
ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕВІРОК НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ГЕГЛЮК О. М.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ГРИНЬКО Р. В., МОТА А. Ф., ПЕТРЕЧЕНКО С. А.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЗАБОЖЧУК О. В.
ЗМІСТ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОВАЛЕНКО О. В.
ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

КОВАЛЬОВА О. В., ПИШНА А. Г.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

ОЛЬХОВІК М. В., КОНОВАЛЮК О. Ю.
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЛЕЩЕНКО О. В.
ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БУГЕРА С. І.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

ПАЛАМАРЧУК О. В.
АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ РОЗБОЯМ, ПОЄДНАНИМ З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО, ІНШЕ ПРИМІЩЕННЯ ЧИ СХОВИЩЕ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БАСЮК Л. О.
ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ З ТІЛА НЕЖИВОЇ ЛЮДИНИ (ТРУПА) ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

НЕДОВ С. Л.
МЕТА ПОКАРАННЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

НІКІТІНА-ДУДІКОВА Г. Ю.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

СЛІПЕНЮК Т. М.
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОКРЕМИМИ СУБ’ЄКТАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ТЕТЕРЯТНИК Г. К.
ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

ЧУЧМАН О. І.
ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У ВИДІ РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО, ДІЗНАВАЧА ЧИ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРЯМІЦИН В. Ю., МИКИТА А. А.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ

РЕЦЕНЗІЇ

БЕЗПАЛОВА О. І.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ», ПІДГОТОВЛЕНУ К. Ю. Н., ШУМЕЙКО ТЕТЯНОЮ АНАТОЛІЇВНОЮ

ДНІПРОВ О. С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А. В. БОРОВИКА, Н. З. ДЕРЕВЯНКО «ІMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO RECEIVE PROFESSIONAL LEGAL ASSISTANCE IN UKRAINE (ADMINISTRATIVE AND LEGAL PRINCIPLES)» (РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ)

ВІХЛЯЄВ М. Ю.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПІДГОТОВЛЕНУ КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК ТАТАРОВОЮ ТЕТЯНОЮ ОЛЕКСАНДРІВНОЮ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ»

ПОЛІЩУК О. С.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION SECURITY (ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА)

САЛТАНОВ М. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION SECURITU (ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА)

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»