№3/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

КОЛОМОЄЦЬ Т. О., ГАДЖИЄВА Ш. Н.
АНТИКОРУПЦІЙНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОБ’ЄКТА

СЮСЬКО М. М.
ВИДИ Й ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

ФЕДОРЕНКО В. Л.
ІНСТИТУТ ПРИСЯГИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ: ГЕНЕЗИС, ЗМІСТ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЦИВІЛІСТИКА

АЛФЬОРОВА Т. М.
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ФІКТИВНОСТІ ШЛЮБУ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

КАРПЕНКО Р. В., БАЛАГУРАК В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ: АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КАРПЕНКО Р. В., ГУДОВА А. В.
АДАПТАЦІЯ АГРАРНОГО (ЗЕМЕЛЬНОГО) ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КРИВОШЕЇНА І. В., КРОНДА О. Ю.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ЧУПРІЙ Д. Ю.
УПРАВЛІННЯ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ, ЩО ОПИНИЛИСЯ БЕЗ СПАДКОЄМЦІВ, ЗА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

МАКІЯН Д. Г.
АГРАРНА РОЗПИСКА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ, ПОКЛИКАНОГО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ АГРОВИРОБНИКА

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛЕЖНЄВА Т. М.
ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЛІСОВА Т. В.
ІДЕЯ БІОСФЕРОЦЕНТРИЗМУ ЯК ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГОНЧАРУК С. Т., ВОЛОНЕЦЬ Д. Ф.
ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ КРОКИ ОПТИМІЗАЦІЇ

КИРИЛЮК Н. Д.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

ШАПОВАЛ С. П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ШПАК Ю. В.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

КОНОВАЛОВА І. О.
ШАХРАЙСТВО І ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЛЕНЬ В. В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОПОРУШНИКА ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ВІКУ В КРИМІНОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

ТАЛАЛАЙ Д. В., ГОНЧАРУК В. Л.
ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

УС О. В.
ФОРМУЛА КВАЛІФІКАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

ЩЕРБІНІНА І. Ю.
ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ALLAHVERDIYEV ALOVSAT VILAYET OGLU
THE ROLE OF THE YUGOSLAVIA TRIBUNAL IN PERSECUTION OF WAR CRIMES

ДЬОРДЯК О. В.
УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

РЕЦЕНЗІЇ

ВЛАСОВА Г. П.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА БАТЮКА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА «КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ НА ОБ’ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»