№5/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРИВІТАННЯ

ВІТАЄМО ПРОФЕСОРА МАКУШЕВА ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ІЗ 60-ЛІТТЯМ!

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БЕРНАЗЮК Я. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ «ЯКІСТЬ ЗАКОНУ» ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

БОВКУН Е. М.
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

ГЛУХЕНЬКИЙ С. О.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ОЛІЙНИК В. С., ОЛІЙНИК В. В.
СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ – ОДИН З ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ КРАХУ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ ЯК БУРЖУАЗНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ПОЛІТАНСЬКИЙ В. С.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛІСТИКА

КОСТЕНКО К. О.
УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИМ МАРКАМ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИШНОВЕЦЬКА С. В., АРТЕМЕНКО Ю. О.
ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ЯК ОДНА З ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ

ЖЕРНАКОВ В. В.
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕНЕДИК Я. С.
СПЕЦИФІКА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, З ОГЛЯДУ НА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ДОГОВОРОМ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

ДЖАФАРОВА М. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УКРАЇНІ

ЛЕМЕХА Р. І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

МАКУШЕВ П. В., РУДЕНКО І. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НІКІФОРЕНКО В. С.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ПЕРЕДАЧІ ПОПЕРЕДНІХ ДАНИХ РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИ

ХРІДОЧКІН А. В., БИЧКОВ І. В.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧУБ А. В.
ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ ПРИВАТНОЇ ОСОБИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КУР’ЯН В. В.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ» ТА ПРИВЕДЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І ЗАКОНОДАВЧО ВИЗНАЧЕНОГО ПОНЯТТЯ ДО РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ

ПУЧКОВ О. О., ГОРДІЄНКО С. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИВЕДЕННЯМ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ЗАКОРДОННІ РАХУНКИ ШЛЯХОМ КОНВЕРТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ІНОЗЕМНУ

РАДЧЕНКО О. М.
ПОНЯТТЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ

ЧОРНА А. М.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАРАНЕНКО Д. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК І ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ГЛОБА М. М.
ЩОДО ВИЗНАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ІЗ ПОТЕРПІЛИМ ВИДОМ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЄВДОКІМОВА О. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОБСТАВИН, ЯКІ ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ, У ЗВ’ЯЗКУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

КОЛБ О. Г., КОЛБ Р. О.
ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МАНДРИЧЕНКО Ж. В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗДІЙСНЕННЮ ВИБОРЧОГО ПРАВА

ТЕРТИЧНА А. А.
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЗА НАЯВНОСТІ МНОЖИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЖИВОВА Ю. В.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ БАНДИТИЗМ В УКРАЇНІ

ЛЕВКІВСЬКА В. М.
РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЄДНОСТІ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ ВИЩОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ СУДУ УКРАЇНИ

МАРОЧКІН О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В РЕГУЛЮВАННІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАРУШЕВ А. Д.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ФОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА

ПЕТРУК О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

СЕВРУК В. Г.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗОВАНИХ ГРУП І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

СКРЯБІН О. М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАНЧУК-ПЕТРОСОВА О. В.
МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ТА СВОБОД ОСОБИ

ГРУШКО М. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ: АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ І М. СЕВАСТОПОЛЬ

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО ВЧЕНОГО

САЛОХИН Н. П.
СОЦИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРАНФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РОССИИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»