№5-1 2019

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БАРСЬКИЙ В. Р., ДВОРНІЧЕНКО Д. Ю.
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЗА ДЕМОКРАТІЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО» НА КОНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

ГОЦУЛЯК Ю. В.
ТЕОЛОГІЯ ПРАВОВОГО БУТТЯ У ВЧЕННІ АВГУСТИНА

ГРИГОРЧУК М. В.
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ОЦІНОЧНА КАТЕГОРІЯ В ПІДХОДАХ ДО РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

ГРИСЮК В. В.
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАМАРДІНА Ю. В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

КЛЮЧКОВИЧ В. Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ЛЕВКУЛИЧ В. В.
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ РОЗДОРІЖЖЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

МАРИНІВ А. В.
ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

МОІСЕЄВА Т. М.
«РОБОЧІ БУДИНКИ» У ПРАВОВОМУ ПОЛІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

ПОТІП М. М.
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

РЕМІЗОВА О. В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ

ЦИВІЛІСТИКА

ДОБКІНА К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (XVIII–XIX СТОЛІТТЯ)

ЗАБОЛОТНА Н. Я., КРУКОВСЬКА Ю.-М. В.
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЧЛЕНІВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КАРМАЗА О. О.
ЕКСПЕРТ У ГАЛУЗІ ПРАВА В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ: ТЕОРІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

КУЧЕРЕНКО О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ВИДАВНИЧОГО ДОГОВОРУ

МИТНИК А. А., ЄЛЬЧАНІНОВ Ю. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ГОФМАН О. Р., БУДУРОВА Г. М.
СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

IVANOV O. O.
SIMPLIFIED LITIGATION IN ECONOMIC PROCEEDING: PROBLEMS OF SEARCH AND DETERMINATION OF THE CRITERIA FOR THE CONFORMITY OF THE SPECIFICS OF THE DISPUTE TO THE PROCEDURE OF ITS CONSIDERATION AND RESOLUTION

ІШХАНЯН А. Р.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

КУКШИНОВА О. О., ЛАБІНСЬКА С. С.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

ОСТАПЕНКО Ю. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ШОВКОПЛЯС Г. М.
ПРОЕКТ БІЛОЇ КНИГИ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНЕ БАЧЕННЯ НБУ ЩОДО ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ НОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОГО РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГУБАНОВА Т. О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

МЕЛЬНИК А. Р.
СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЗА ЖИТЛОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

МЕЛЬНИЧУК О. Ф.
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ПАРІНОВА А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ПОЖАРОВА О. В.
ПРАЦЯ ЖІНОК У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

ПОТАБЕНКО Л. В.
БІДНІСТЬ – НЕСТРАХОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ РИЗИК

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

КОВАЛЕНКО А. А.
ПРО ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК ВИД ГАЛУЗЕВИХ ФУНКЦІЙ ПРАВА

LIUTIKOV P. S., LIUTIKOVA M. O., BUCHYNSKYI O. Y.
CLASSIFICATION OF TAX DISPUTES: LEGAL-THEORETICAL PECULIARITIES

МАКСИМЕНКО В. М.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

МОЛДОВАНОВ Д. В.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

МЯКОТА К. А.
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ З ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ

САМСІН Р. І.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИТРАТАМИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ОБОРОНУ

Copyright © 2004-2022. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»