Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ГУЛИЕВ А.Д.
ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНА КАК ЗАСЛУГА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА

БОГАЧОВА Л.Л.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА

БОНДАРЕНКО А.І.
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

ІДЕСІС І.І.
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ.

КУРАКІН О.М.
УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ОМАРОВА А.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

РЯЗАНОВ М.Ю.
ВІДРОДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

САЛОХИН Н.П.
КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ТОРЯНИК В.М., ГАМАГІН О.К.
КОНЦЕПЦІЯ ПАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА М. ВЕБЕРА

ТОРЯНИК В.М.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. РОЛЬ ЗМІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

 

ЦИВІЛІСТИКА

 

ВОЙЦЕХОВСЬКА І.М.
ПЕРЕСТРАХОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МІЩУК І.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ОРГАНІВ І ТКАНИН ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

МОЖАРОВСЬКА К.В.
НОВАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД»

ПАНЬКОВА Л.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

КОНОПЕЛЬЦЕВА О.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ВОДІЇВ

ТРЮХАН О.А.
ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

АГАНІНА А.О.
СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ (ПЕРЕПІДГОТОВКУ) ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

ГОМОН Д.О.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ

ЛЕВЧУК С.М.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ПЕЧУЛЯК В.П.
ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СТЕПАНЕНКО К.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

АНІСТРАТЕНКО Ю.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГРИГОР’ЄВА Х.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРІЇВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

ШЕВЕРДІН М.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ, ПОЛЬЩІ ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (СЕРЕДИНА ХІV – ХVII СТ.)

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БЕРЕЗА К.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ Й ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ АБО УТРИМАННЯМ МІСЦЬ РОЗПУСТИ ТА ЗВІДНИЦТВОМ

ЄМЕЛЬЯНЕНКО В.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

МАРШУБА М.О.
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

ТЕРТИШНИК В.М., ЛАМАНОВА І.С.
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПОСЯГАННЯМ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ЄФІМОВ В.В.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ ШАХРАЙСЬКОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ЄФІМОВА І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ МИТНОЇ СПРАВИ

КАПУСТІНА М.В.
ЗАЯВИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ЯК ПІДСТАВИ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

КАРПУШИН С.Ю.
ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ПРАВОВА ПРИРОДА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

КОВАЛЬЧУК С.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ДОЛІ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

КУШНІР Л.В.
ЗАХИСТ ЧЕСТІ Й ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЛЮТИЙ В.В.
НАУКОВА РОЗРОБЛЕНІСТЬ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ, ВЧИНЕНИМ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

ОЛЕФІР Л.І.
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

ОМАРОВ А.А.
ПОНЯТТЯ «ПІДСЛІДНІСТЬ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

ОСТАПЧУК М.С.
ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ОЧЕРЕТЯНИЙ М.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ

ПРИПУТЕНЬ Д.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА СТАТТЕЮ 286 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»