Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ГНАТОВСЬКИЙ М.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ОРГАНАМИ МІЖАМЕРИКАНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПУСТОВІТ Ж.М.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

КАГЛЯНЧУК І.В.
ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ

МАНІЛІЧ О.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

МАСЛОВА Н.Г.
ПОНЯТТЯ, ГЕНЕЗА ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

ПОТІП М.М.
ЩОДО СУТНОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

САФАРОВ А.Т.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕК КУРА И АРАКС В НЕСУДОХОДНЫХ ЦЕЛЯХ И ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО.ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 

ПЄТРОВ Є.В.
АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УЧАСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИНАХ

БУТКО П.С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРИПИНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ'ЯЗКУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

ДАБІЖУК В.І.
ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЖЕЛЕФ Г.Б.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

ЛАЗЮК С.В.
СУДОВИЙ ЗБІР ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО МИТА

ЛИПКО О.Ю.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКУ

ПАВЛЕНКО Е.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ ЯК РІЗНОВИДУ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ

ПЕТЕН Я.Л.
ЩОДО СУДОВОЇ ПРАКТИКИ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИКОНАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СМИЧОК Є.М.
ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

ФОМІНА Г.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ЧИНЧИН М.Ф.
ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЯК УЧАСНИКИ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

МЕЛЬНИК Р.С.
КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» У НОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

АРМАШ Н.О.
ДЕРЖАВНІ ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ГРЯНКА Г.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

БЕЛІНСЬКИЙ Ю.Є.
ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОРЄХОВ О.І.
ПРИНЦИПИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СІМОНЯН Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ФУРМАН І.Г.
ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЮ ТЕРОРИЗМУ

ЩЕРБІНА А.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

УДАРЦОВ Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БАБАНІН С.В.
ОБ’ЄКТ ПОРУШЕННЯ ЧИННИХ НА ТРАНСПОРТІ ПРАВИЛ

ПУЗИРЬОВ М.С., ЛИСЕНКО М.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

ШАБЛИСТИЙ В.В.
ІСТОРИЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ ЗАВТРА

ШКОЛА С.М.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

БАБЕНКО В.М.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УМИСНОГО ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО У СПІВУЧАСТІ

БАКАЙ М.І.
ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИМИ КОНВЕНЦІЯМИ

БОГАТИРЬОВ А.І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДО ВИКОНАННЯ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ

ГЛАДКОВА Є.Ю.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ, ЩО ВЧИНЯЄ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

ЄМЕЛЬЯНОВ М.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ

ІВАНЕНКО Ю.Л.
МЕХАНІЗМ ПОВЕДІНКИ ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БРОДЯЖНИЦТВОМ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЖЕРТВИ ТА ЗЛОЧИНЦЯ

НЕКРАСОВ О.О.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТЕЧУ З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО З-ПІД ВАРТИ (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)

ПОЛТАВА К.О.
СПЕЦИФІКА ДЕТЕРМІНАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

БОРОВИНСЬКИЙ С.Б.
НЕДБАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ АБО БОЙОВИХ ПРИПАСІВ ЯК ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст.264 КК УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ПОГОРЕЦЬКИЙ М.А., ЧЕРНИШ Р.Ф.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД У СФЕРІ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ

ГРИНЮК В.О.
ЗМАГАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЯК ПЕРЕДУМОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДУ

СУХАЧОВ О.О., СУХАРАДА І.О.
СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

ЧЕРНИШ Р.Ф.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БІДНЯК Г.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПОЧЕРКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»