№1-2/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЖИРАВЕЦЬКИЙ Т. М.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ» ТА «ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ЗЕМЛЮ» У РЕТРОСПЕКТИВНОМУ ВИМІРІ

ІВАНСЬКИЙ А. Й.
ЧИННІСТЬ ТА ДІЯ АКТІВ «М’ЯКОГО ПРАВА» (У ПОРІВНЯННІ З АКТАМИ «ТВЕРДОГО ПРАВА»)

МИРНИЙ Д. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (XVIII –XX СТОЛІТТЯ)

НАЗАРКО А. Т.
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ШЕВЧЕНКО Д. А.
ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ ЯК ОСНОВА УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ (XVIII-XX СТОЛІТТЯ)

ЦИВІЛІСТИКА

ДІДЕНКО Л. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ НІМЕЧЧИНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГЕЄНКО Т. М.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ У КНИГОВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ЄРМАК О. О.
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

КАПИНОС О. В.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО: ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

КУШНІР С. П.
СТАЖУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА КОРДОНОМ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ЛАВРЕНЧУК О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

ЛІЖЕВСЬКИЙ А. Л.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

МАЛЕТИЧ М. М.
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТРАДИЦІЇ

МЕДЯНИК В. А.
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ПИЛИПІВ В. І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОЛОЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КОВАЛЬЧУК І. С.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

МІРКОВЕЦЬ О. М.
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

РУБЕЛЬ А. М.
ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВОРЕННЯ, КЕРІВНИЦТВА ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ ЧИ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, А ТАКОЖ УЧАСТІ У НІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОНДРИЧ В. В.
СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

ПРИВІТАННЯ

ПРИВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ДІЙСНОГО ЧЛЕНА (АКАДЕМІКА) УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК, ЗАСЛУЖЕНОГО ЮРИСТА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА ДЖУЖУ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»