№1/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАВОРОТЧЕНКО Т. М.
СУБ’ЄКТИВНІ ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ Й ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ

КОТИК Г. В.
ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПИЛИПИШИН П. Б.
РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ ЯК СТЕРЖЕНЬ ІНДИВІДУАЛІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ІММАННУЇЛА КАНТА

ПОЛІТАНСЬКИЙ В. С.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УКРАЇНІ

ШАБЛІН Є. І.
МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТІВ ПРОКУРОРСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ШМОРГУН Я. О.
РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ЗАГАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНА ТЕНДЕНЦІЯ

ЩЕБЕТУН І. С., СОЛЯННІК К. Є.
ПРАВО НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ

ЦИВІЛІСТИКА

ГОНЧАРОВА А. В.
СУДОВИЙ ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВ НА СПАДКУВАННЯ ТА ЇХ ПОЗБАВЛЕННЯ

КИРИЧЕНКО Т. С.
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

СИЛКІНА А. О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМАТІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД

СКІЧЕНКО А. А.
НЕМАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЗА УЧАСТЮ ПОДРУЖЖЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ДИШКАНТЮК Ю. І.
ДОГОВІР ЯК ФОРМА НАДАННЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЩЕРБИНА В. С., БОДНАР Т. В.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ (ДОГОВІР) У СФЕРІ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗІМІН М. В.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ПОТЕРПІЛОГО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

КУЗНІЧЕНКО С. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ОЛІЙНИК А. Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТТЯ ТОРГІВЛЕЮ

ЧІЧКАНЬ М. В.
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЛІСОВА Т. В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

ПАВЛИГА А. В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

ШАРАПОВА С. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ЗА УМОВИ КОМПЛЕКСНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЛАГОДИР А. А., БЛАГОДИР В. С., БЛАГОДИР С. М.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЛАВРЕНЮК Ю. Ф.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

РОДІН С. В.
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ТА СУМІЖНІ ПОНЯТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЦИБУЛЬНИК Н. Ю.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЧЕРВЯКОВА О. Б., МЕХ Ю. В.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТІВ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАБІКОВ Д. В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМІЩЕННЮ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

БЛАГА А. Б., КОРОЛЕНКО О. В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТА МІСЬКОМУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ

ЗАВАЛІШИНА О. С.
ПРЕДМЕТ ХАБАРНИЦТВА ЗА РАДЯНСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

МАРІН О. К.
СИСТЕМАТИКА СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

МОЖАЙКІНА О. С., КОНОНЕЦЬ О. М.
ІНТЕРНЕТ ЯК ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

ПРОДАН Т. В.
КРИМІНАЛЬНА АГРЕСІЯ ЯК РЕАКЦІЯ НА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

ШЕПОТЬКО М. А.
ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАЛУЖНА О. М., ШЕВЧУК М. І.
З ВЕЛИКОЇ ХМАРИ МАЛИЙ ДОЩ (АБО ЧИ БУДЕ НОВОВВЕДЕНИЙ ПОРЯДОК АПЕЛЯЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ УХВАЛ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО ОБРАННЯ, ЗМІНУ АБО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЕФЕКТИВНИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО?)

КЛЕЧАНОВСЬКИЙ І. С.
ДОСУДОВИЙ ЕТАП КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИВОРУЧКО Д. В.
КАТЕГОРІЯ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ» У КОНТЕКСТІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАЛИВАЙКО Є. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

ОРЖИНСЬКА Е. І.
НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

ПЕЛЕШОК Я. В.
РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ КОРУПЦІЇ

СВОБОДА Є. Ю., АНТОНЮК П. Є., МИХАЛЬЧУК Т. В.
ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ (XX–XXI СТОЛІТТЯ)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОРУЦ У. З.
ВПЛИВ ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ ЯК МІЖНАРОДНОГО ЗЛОЧИНУ

ПИЛИПЕНКО В. П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»