№4-1 2017

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

МИНА В. В., ПАВЛУСІВ Н. М.
УРОКИ АФІНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

НАЛУЦИШИН В. В.
ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

ОБРУСНА С. Ю., ІЛЬНИЦЬКИЙ М. С.
РОЛЬ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ

ОЛІЙНИК А. Ю.
КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ОСОБИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОШКАДЕРОВ І. Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

ПЕТРІВ-БУРЯК А. М.
РОСТИСЛАВ ЛАЩЕНКО ПРО ЮРИДИЧНУ ПРИРОДУ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ДОГОВОРУ 1654 Р.

ТУРІЙ О. В.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ФЕЛОНЮК Т. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФРАНЦІЇ

ЦИВІЛІСТИКА

ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР І. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ТА ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

КОЖЕВНИКОВА В. О.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ПОДРУЖЖЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я

ЛЕЖНЄВА Т. М., ТІТОВА І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДСТАВ НЕДІЙСНОСТІ ЗАПОВІТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

БОЧКОВ П. В.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ІУДАЇЗМУ ЩОДО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГОНЧАРЕНКО О. М.
ПИТАННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕРКАЧ Е. М.
ЩОДО ВРАХУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЗЯХАР Г. І.
ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ВИДИ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

ЗЕЛЬДІНА О. Р., КОЛЕСНИК Р. М.
ІНСТИТУТ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕННЯ СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

ІВАНЮТА Н. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

МАШКОВСЬКА Л. В., КОВАЛЕНКО-ЧУКІНА І. Г.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ФОНДОВОЇ БІРЖІ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПОПАДИНЕЦЬ Г. О.
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЩОДО КОМПЕНСАЦІЇ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРАМ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АНДРОНОВА В. А.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ВЕЛИЧКО Л. Ю.
ВПЛИВ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ЕЛЕМЕНТІВ НА РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЛОКАН І. В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

ВЕКЛИЧ В. О.
СТРАТЕГІЧНА МЕТА, ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ І ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

ДАРАГАНОВА Н. В.
ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДЕНИСОВА А. В.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ: НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖАФАРОВА М. В.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА НОРМА: СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ

ДІОРДІЦА І. В.
КОНОТАЦІЯ КІБЕРПРОСТОРУ

КАПЛЯ О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

КОЛЕСНІК Л. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ОСОБЛИВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РЕЖИМІВ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

КУШНІР С. М.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

ЛЕСЬКО Н. В.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

ОВСЯННІКОВА О. О.
ПОСАДА СУДДІ-СПІКЕРА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АНДРУЩЕНКО І. Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ЛІСОВОЛ О. М.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БАХУРИНСЬКА О. О.
ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕПРЕСІЇ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

ЄРМОЛАЄВА-ЗАДОРОЖНЯ С. В.
НАСЛІДКИ ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МАЛОМУЖ А. І.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОЦІНКА НЕПРАВОСУДНИХ РІШЕНЬ

ОЛІЙНИК Д. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇЇ ЗЛОЧИННИХ ПРОЯВІВ У МИТНІЙ СФЕРІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КАСАПОГЛУ С. О.
ФУНКЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

КОЛЕСНИК Г. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИКЛИВЕЦЬ Д. Є.
ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ

КУРМАН О. В.
СПОСОБИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»