№4-1 2016

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

ДЕШКО Л. М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА КОЖНОГО ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ЗАХИСТОМ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ЧИ ДО ОРГАНІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

КІНДЮК Б. В.
ІДЕЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ОСІБ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ М. М. ГЕРНЕТА

ЮРІЙ І. А.
ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ

ЦИВІЛІСТИКА

АНДРУЩЕНКО Т. С.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АЛІМЕНТНОГО ДОГОВОРУ

ІЛЬЮЩЕНКОВА К. О.
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ДОНОРСТВА ГРУДНОГО МОЛОКА

ІСМАІЛОВА У. Ш.
ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОЗНАКИ КАТЕГОРІЇ «ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

МОСКАЛЮК Н. Б.
ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВОЮ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КОЛОГОЙДА О. В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

ЛУКАЧ І. В.
ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ESHAGHI SEYYEDNASER MIRALINAGHI
LABOR LAWS RELATING TO WOMEN IN IRAN WITH REFERENCE TO ILO

АНДРОНОВА В. А.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНІ ФАКТИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

НАНЬЄВА М. І.
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСІБ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ОКРЕМИХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ВАЩИШИН М. Я.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

ОБОЛЄНСЬКА С. А.
ПРО ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС,
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАРАБАШ О. О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПОДАТКОВОГО ПРАВА

БЕРІЗКО В. М.
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

БІЛОУС В. В.
СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ВОЛОХ О. К.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ПРИВАТНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ДЕНИСЮК Д. С.
МІСЦЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КХАСРАВІ ОМІД ЗЕРАР
ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В ХІХ СТ.

ПЧЕЛІН В. Б.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КАДРІВ У СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РЯБЧЕНКО О. П.
ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ

СТРЕЛЬНИКОВ А. В.
ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЩАВІНСЬКИЙ В. Р.
ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМИ ПРІОРИТЕТНОСТІ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЄМЕЛЬЯНОВА О. О.
ПОДАТКОВИЙ БОРГ: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА

ПЛОТНІКОВА К. О.
НАДХОДЖЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БОГАТИРЬОВ І. Г.
КРИЗА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ВЕЧЕРОВА Є. М.
ПОТЕНЦІАЛ СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ЩОДО СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЯК РІЗНОВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ГАРКУША Ю. О.
ТЕРОРИЗМ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВЧИНЕНИЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

КОЛОМІЄЦЬ Н. В.
ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ

КУКІНА З. О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ, ЧЕХІЇ, НІДЕРЛАНДІВ

ХАРИТОНОВ С. О.
СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

ЯСІНЬ І. М.
ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЯК ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АВРАМЕНКО С. М.
ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗБЕЩЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ

КАЛУГІН В. Ю.
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ В ДОКАЗУВАННІ ПРОТОКОЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

КОЛЕСНІК І. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ДТП

СИНЯВСЬКИЙ С. М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ – УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ

ТЕРЕЩУК С. С.
УЧАСНИКИ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШАРНІН А. В.
СУБ’ЄКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ МВС УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАФАРСЬКИЙ В. І.
ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Copyright © 2004-2021. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»