Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

`

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА:
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

АЛЕКПЕРОВА Н.А.
ЗАЩИТА СВОБОДЫ РЕЛИГИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

БАБАХАНОВА М.Э.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА В НОРВЕГИИ

БЕЗПАЛОВА О.І.
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

ВИШНЕВСЬКА К.О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ВОРОНІНА І.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА

ГОРБОВА Н.А.
ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ, СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ

ГОРГАН О.Л.
ПРОКУРОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ДРОНОВ В.Ю.
ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ПРИВАТНИМИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

ДУБОВИК О.І.
СТАНОВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ЗВОЗДЕЦЬКА І.В.
ДЖЕРЕЛА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР

КОСТЕНКО О.В., МАКУШЕВ П.В.
ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ

СЛОВСЬКА І.Є.
СУД ПРИСЯЖНИХ: СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

 

ЦИВІЛІСТИКА, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

ДАВИДОВА Н.О.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США Й УКРАЇНИ: ДЕЯКІ СПІРНІ ПИТАННЯ

ДИХТА Н.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

ДРАПАЙЛО Ю.З.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ПИШНА Л.Г.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

БЄЛОГУБОВА О.О.
МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В МІЖНАРОДНОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

БІЛІЧЕНКО І.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКА ПРОКУРАТУРИ НА РІВНІ УГОД І ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВОЗНЮК Н.І.
ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЮ ДОПОМОГОЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ Й ПОЛОГАМИ

ГРИБ К.Є.
ПРО ЧЕРГОВУ (ПЕРІОДИЧНУ) АТЕСТАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

ІНШИН М.І.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

ГОЛОВІН Д.В.
ДІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ПРОСТОРІ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПРИНЦИПИ

КАФТЯ А.А.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА: ПЛЮРАЛІЗМ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

КАШУЛЬСЬКА К.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ІЗ ПИТАНЬ КОНТРОЛЬНО-МІГРАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА,
КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

ГОРШКОВ Д.В.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ: АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗЛОЧИННОСТІ

ГРИНИШИН О.А.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ КОНСТРУКЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНІВ «УГОДА», «ДОГОВІР», «ПРАВОЧИН»)

ІВАНЧИШИН І.І.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК ОРГАНІЗОВАНОГО ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

АХТИРСЬКА Н.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНТЕРНЕТОМ

БІЛІЧАК О.А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

БІЛІЧЕНКО Т.О.
УСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗІ ЗВІЛЬНЕННЯМ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ

ВИШНЬОВА Д.В.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ВІРОТЧЕНКО С.С.
ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ГУЛА Л.Ф.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЯВЛЕННІ Й РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

ДАНЬШИН М.В.
ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КРИМІНАЛІСТИКИ З КРИМІНОЛОГІЄЮ

ДИНТУ В.А.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У ПРОВЕДЕННІ ОГЛЯДУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ Й ОБСТЕЖЕННІ ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

ДМИТРІЄВА Л.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ҐВАЛТІВНИКА

КАЙЛО І.Ю.
УМОВИ ДОПУСТИМОСТІ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ДОКАЗУВАННІ

КАРПУШИН С.Ю.
ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

НЕГОДЧЕНКО О.В.
РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОСВІТА У ПЕРСОНАЛІЯХ: ДОВІДНИК»

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»