Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ГРОБОВА В.П.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІТАЛІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЄВТОШУК Ю.О.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ПРАКТИЦІ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

ЖАРОВСЬКА І.М.
ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИНЕНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ЗАЯЦЬ Н.В.
ПРАВО НАЦІЇ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

КРЕТОВА І.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ АВТОНОМНОГО ТЛУМАЧЕННЯ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НІКІТЕНКО Л.О.
МІСЦЕ ПРАВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ОЛЕКСЕНКО Т.М.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: МІЖ КОНСТИТУЦІЙНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ

ПАРУТА Ю.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

СЛЕПЧЕНКО А.А.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ФЕДУНЬ М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЧИСТЯКОВА Ю.В.
ВИКОРИСТАННЯ СЕМІОТИЧНОГО ПІДХОДУ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ: КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ

ЯКУНІНА А.О., ГАЛАГАНОВ В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ РЕЖИМІВ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

 

ЦИВІЛІСТИКА, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 

ГЕРЦ А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

ЛЕГЕНЧЕНКО М.О.
САМОЗАХИСТ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МАСЛОВ В.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ НАЯВНОСТІ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ

ОСТАП’ЮК М.В.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

ПИЛИПЕНКО Ю.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

СОРОКА О.О.
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

 

КАПАНАДЗЕ Б.П.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

НЕКРАСОВА В.І.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

АНДРУЩЕНКО Л.В.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)

БОЛОТОВА Г.Д.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ РЕГІОНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН ЄС

ВАЛУЄВА Л.В., КОВБАН А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

КАЧКАЛДА В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРОКУРОРА З ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ У СУДІ

КЛОК О.В.
OCOБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ПОПЛАВСЬКИЙ В.Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ СКОРОЧЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

САВЧЕНКО О.В.
ДЕРЖАВНИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БЄЛЄНЬКИЙ В.П.
ПОРІВНЯННІСТЬ ПОНЯТЬ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПРЕДМЕТИ ПОРІВНЯННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США ТА УКРАЇНИ

БУКРЄЄВ О.І.
ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ: ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

ВЕЧЕРОВА Є.М.
ДЕЯКІ СПІРНІ ПИТАННЯ СТРУКТУРУВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГУРІНА Д.П.
ДЕПРИВАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ФАКТОР ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

ТОМЧУК І.О.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ВІТЧИЗНЯНИМ ТА ЗАРУБІЖНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

МАЗУР М.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ВИПРАВДАНИМ ПРАВА НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СТОЛІТНІЙ А.В.
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРАВОВА ПРИРОДА, РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА МЕЖІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

ХИЖНА О.Р.
ПОКАЗАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШПАК О.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»