Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

БЕЛИНСКИЙ Е.Ю.
К ПРАВОВОМУ ПРОГРЕССУ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

ЖУКОРСЬКА Я.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ООН: РАДА БЕЗПЕКИ

ЛЯСКОВЕЦЬ О.В.
ПАРЛАМЕНТ – ОРГАН НАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

МІХНЕВИЧ Л.В.
ЮРИДИЧНА ОСВІТА Й НАУКА В ЛІЦЕЯХ УКРАЇНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

ТИМОШЕНКО М.О.
СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПРИВАТНО-ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

 

ЦИВІЛІСТИКА, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

 

ДРАПАЙЛО Ю.З.
ПОНЯТТЯ І ПРИРОДА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ЛОЦМАНСЬКИХ ПОСЛУГ (ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ЗОЛОТАРЬОВА Д.М.
ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

КОРОЄД С.О.
МЕТА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ВЕКТОР У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ

МІНДАРЬОВА М.Ю.
ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ОБЛІГАЦІЙ І ЙОГО СТАДІЇ

ОЛЬШАНЕЦЬКА О.Б.
РОЛЬ НОТАРІУСА У СФЕРІ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ: ДОСВІД ЄС

ПРИСТУПЛЮК В.Л.
КОМПЕТЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

БРАТЕЛЬ С.Г.
ФУНКЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ СФЕРИ

ГЛУХОВЕРЯ В.А.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

КАЛІНІЧЕНКО А.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОДИФІКАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КОБЗАР В.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ, МОРАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ СЛУЖБОВОГО ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

КРАВЧУК В.М.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ B ОРГАНІЗАЦІЇ Й ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

НІКІТЕНКО О.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ПУЗИРНИЙ В.Ф.
ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СЕРГІЄНКО Н.А.
ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР: ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ І ПРОБЛЕМ ОСКАРЖЕННЯ ЙОГО СТЯГНЕННЯ

СІКОРСЬКИЙ О.П.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНІВ В УКРАЇНІ

ТАНРИВЕРДІЄВ І.М.
ПОНЯТТЯ Й ВИДИ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЗАКОННОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТУПЧІЄНКО Д.Л.
ЗАКОН США «ПРО БОРОТЬБУ З ПРАКТИКОЮ КОРУПЦІЇ ЗА КОРДОНОМ»: ДЕТАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, САНКЦІЇ ТА ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

УВАРОВ В.Г.
СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ВИМАГАЄ ОПТИМІЗАЦІЇ (ДОСВІД ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

ХОМЯКОВА О.А.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

ДАВТЯН А.С.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПУБЛІЧНИМИ ЗАКЛИКАМИ ДО ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

ЖАРОВСЬКА Г.П.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ У БОРОТЬБІ ІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

ХОРОШУН О.В.
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА УСТАНОВА ЯК СУБ’ЄКТ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ЩИРСЬКА В.С.
ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ВПЛИВУ В ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ, ПЕРЕДБАЧЕНИМ СТ. 317 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЮЗІКОВА Н.С.
ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕПРИЙНЯТНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (СОЦІАЛІЗАЦІЇ)

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

БИСТРИЦЬКИЙ Б.Ю.
ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

КОНОНЕНКО Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ І СВІДКІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, УЧИНЕНОГО ПІД ЧАС СПОРТИВНО-МАСОВОГО ЗАХОДУ

МАКАРЕНКО Є.І.
ЧИ Є ДОКАЗОМ ФАКТ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО В УЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

ОЛІЙНИКОВ Г.В., СИВОЛАП І.І.
ПСИХОЛОГІЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ СЕРІЙНИХ ЗЛОЧИНЦІВ НА ЕТАПАХ ДОСУДОВОГО Й СУДОВОГО СЛІДСТВА

ОСТАФІЙЧУК Г.В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ОЧЕРЕТЯНИЙ В.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

ПЯСКОВСЬКИЙ В.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО ВЧЕНОГО

 

АЛЕСКЕРОВА Г.
ПРОБЛЕМА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ЕГО ЖЕРТВЫ

БАГИРЛИ В.Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТОВ АЗЕРБАЙДЖАНКОЙ РЕСПУБЛИКИ И США

БАРДАШЕВИЧ Я.В., ЛУЗГИН И.И.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНА «СЕМЬЯ»

САМЕДОВ Э.
ПОЛИТИКА ТЕРРОРА АРМЕНИИ

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

КАЛЮЖНИЙ Р.А.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ОХОРОНА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)»

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»