Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

ЗАРУБА В.М.
ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ДВОРЯНИ САВИЦЬКІ

ФІЛОНОВ О.В.
ВИМОГИ ДО МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ ЖАНДАРМЕРІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЯК ОРГАНІВ ПО БОРОТЬБІ З ТЕРОРИЗМОМ У КІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТ

НЕСТЕРОВИЧ В.Ф.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВПЛИВУ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ЛЯСКОВЕЦЬ О.В.
ПОЗИТИВІСТСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА У ПРАЦЯХ М. І. ПАЛІЄНКА ТА Ф. В. ТАРАНОВСЬКОГО

ЯНКОВСЬКА Г.В.
ПРИНЦИПИ МОВНОЇ РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ

ХОМЕНКО О.В.
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ЗА УМОВ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

ЦИВІЛІСТИКА. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

БЛІНОВА Г.О.
УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ

СЛІСАРЕНКО Я.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОБОТИ КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ

УРАЛОВА Ю.П.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

БЄЛІК І.Б.
ПРИНЦИПИ РЕЗИДЕНТСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ДОХОДУ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ПОДОЛЯКА А.М.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ПРИЙМАЧЕНКО Д.В., МИРОНЮК Р.В.
ОКРЕМІ НАПРЯМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ФРОЛОВ Ю.М.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

БОРКО А.Л.
ПОНЯТТЯ І МЕХАНІЗМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СУДАХ

ДАБІЖУК В.І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСТРІВНА Л.В.
СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНІ СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ЗЕЛЕНІНА С.М.
ПРАВОВІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПОТІП М.М.
ЩОДО ЯКОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

БІЛИК В.О.
ГЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДСБЕЗ УКРАЇНИ

ШАПТАЛО С.М.
ЩОДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

НЕГОДЧЕНКО В.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ І ТУРЕЧЧИНИ У БОРОТЬБІ ІЗ НЕЗАКОННОЮ МІГРАЦІЄЮ

ЧУС О.В.
СТАН РОЗРОБКИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ ОСОБОЮ ЗНАЙДЕНОГО АБО ЧУЖОГО МАЙНА, ЩО ВИПАДКОВО ОПИНИЛОСЯ В НЕЇ, АБО СКАРБУ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

МАКАРЕНКО Є.І.
ДЕЯКІ ВИСНОВКИ ЩОДО РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

САЧКО О.В.
КОНТРОЛЬНА ПОСТАВКА ТА КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА ЯК ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

ДОБРОВОЛЬСЬКА О.Г.
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД

МАКАРЕНКО І.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВА

 

ТОРЯНИК В.М.
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА ПОЛІТИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

 

ТРИБУНА ЗАРУБІЖНОГО АВТОРА

 

АМИР АЛИЕВ, БАХРУЗ МАГЕРРАМОВ
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРЕДЕЛЫ ВЛИЯНИЯ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ АЗЕРБАЙДЖАНА

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»