Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

 

КАЛГАНОВА О.А., ГАПОНЕНКО Л.В.
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА ЯК СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ

ОРЛОВА О.О.
ПРАВОВА ОСВІТА ЯК СИСТЕМОТВІРНИЙ ФАКТОР ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ

ЗАРУБА В.М.
ЗЕМЛЕВЛАСНИКИ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ДВОРЯНИ НЕЧАЄВИ

ШЕВЧЕНКО Т.В.
ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ, СПОСОБИ УСУНЕННЯ І ПОДОЛАННЯ

 

ЦИВІЛІСТИКА.ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

НІЩИМНА С.О.
ЗАКОННІСТЬ У ПУБЛІЧНІЙ ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

БОМБЕРГЕР І.
ПРАВОВІ ОЗНАКИ ПОНЯТТЯ “СПЕЦІАЛЬНА ПЕНСІЯ”

СТЕПАНЕНКО Д.Ю.
ПОКАРАННЯ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

НЕГОДЧЕНКО О.В.
ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ЗОЗУЛЯ І.В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ З МІСЦЕВИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ЛЯШУК Р.М., ЦАРЕНКО В.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛАМИ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ РЕЖИМУ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

МАКУШЕВ П.В.
ПОНЯТТЯ ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

ЛЕОНОВА О.В.
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ НАДРОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ: ШЛЯХ РОЗВИТКУ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

БАНДУРКА О.М., БОГАТИРЬОВА О.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДУ В НАУЦІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БОГАТИРЬОВ І.Г., ПУЗИРЬОВ М.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ХРЯПІНСЬКИЙ П.В.
СПЕЦІАЛЬНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: УЗГОДЖЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСІВ УКРАЇНИ

БЛАЖІВСЬКИЙ Є.М.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК МОНІТОРИНГУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ВЕДМІДСЬКИЙ О.В.
СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА ВЧИНЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ВТЕЧ ІЗ ВИПРАВНИХ КОЛОНІЙ

ТАРАСОВА О.В.
ОБ’ЄКТ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ НЕЗАКОННИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ЖУРОВА І.І.
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, УМОВНО-ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

ЛИСЕНКО В.О.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ У ДЕРЖАВНІЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

ХРІДОЧКІНА А.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

СВІТЛИЧНИЙ О.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

ТЕРТИШНИК В.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ТЕРТИШНИК О.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОМИЛКИ ТА ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

УВАРОВ В.Г.
АУДИО-, ВИДЕОКОНТРОЛЬ КАК НОВОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НОВЫМ УПК УКРАИНЫ

ЧЕРНЕНКО А.П., ШИЯН А.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ВИЛУЧЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У НЕВІДКЛАДНИХ ВИПАДКАХ, ЩО ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ

ГЕМАЙ С.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЙНИХ НОРМ У НОВОМУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»