Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

ДУМА В.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ФОРМИ ПРАВОЗАСТОСОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУЧУК А.М., ГОГА А.М.
ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ: УКРАЇНА ТА ЄВРОПА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

ЛАПКА О.Я.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНУ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ВПЛИВАЮТЬ НА ХАРАКТЕР ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ЛОГВИНЕНКО Б.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА

ОПАЦЬКИЙ Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

 

ГРИЦЕНКО І. С., ПОГОРЕЦЬКИЙ М. А.
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

РУДНЄВА О.М.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

АДАШИС Л.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

ГУЛИЕВ А.Д.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СТЕПЕНИ ПОРОЖДАЮЩЕЙ ПРЕСТУПНОЕ ЯВЛЕНИЕ КАК ТЕРРОРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДОРОШЕНКО В.С., ГУЛИЕВ А.Д.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНА

ЗАВОРОТЧЕНКО Т.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРАВ ГРОМАДЯНИНА

КОБРИНСЬКИЙ В.Ю., КАМІНСЬКИЙ А.І.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ЛІТВІНОВА І.Ф.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ

СЄРОВА І.І.
РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІВНІ РАДИ ЄВРОПИ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

ЯНКОВСЬКА Г.В.
МОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВА НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ДУМКИ (НА МАТЕРІАЛІ КОНСТИТУЦІЙ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН)

ГАСЫМОВА З.М.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН

НАГОРНА В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В МІЖНАРОДНИХ АКТАХ

СИТНИК Ю.М.
ВИДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА СВОБОДУ ОБ’ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

ЦИМБАЛЮК В.М.
СУТНІСТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ЦИВІЛІСТИКА. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

ДУХНЕВИЧ А.В.
ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ АПК ДО ВИМОГ СОТ

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК О.А.
ПРО ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РЯЗАНЦЕВ О.Є., РЯЗАНЦЕВА Н.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

СМЄСОВА В.Л., МІРОШНІКОВА С.Г.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОЛЕКТОРСТВА В УКРАЇНІ

ЧАБАНЕНКО М.М.
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЦІНОВОЇ КРИЗИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

ГРИГОРЕНКО Д.А.
ПОРЯДОК ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И АРЕНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ В 1921- н.1929 гг.

ЄНА Р.О.
ПРО ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК РІЗНОВИД СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

ЗОЗУЛЯ О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ДОПОМІЖНИХ ОРГАНАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

КРИЧУН М.О.
ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ГОЛОВНА СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ У ДІЯЛЬНОСТІ ДПСУ

ПЛІС І.О.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ОКРЕМИХ ВИДАХ ОПЕРАЦІЙ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

ЧИНЧИН М.М.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ЗАВГОРОДНІЙ В.А.
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

НАДІЄНКО О.І.
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

БЕРДНИК В.С.
МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОМІСІЙ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

БЄЛИХ Д.В.
ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЯК СКЛАДОВИЙ НАПРЯМОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

ДРАНА І.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЩОДО ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У НОТАРІАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАБРОДА С.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

КОСТІНА Е.В.
ПРИРОДА ДОМОНОПОЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

МИКУЛЕЦЬ В.Ю.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ

МОЛЧАНСЬКИЙ О.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ: СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ СПОРІДНЕНИМИ ПОНЯТТЯМИ

ЧАКУ Є.В.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

ЧУПРИНА Г.В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПРИВОДУ ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ

 

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

СКУЛИШ Є.Д., ГЛУШКОВ В.О.
ПОНЯТТЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ТЕРОРИЗМОМ

БОГАТИРЬОВ І.Г., КОПОТУН І.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯ ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЮ СВОЄЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

МИСЛИВИЙ В.А., БЕРЕЗНЯК В.С., КНИГА М.М.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕДАЧІ ОСІБ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ У КРАЇНАХ СНД

ДЯЧКІН О.П.
ФОРМИ СПІВУЧАСТІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ І КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

ЖИТНИЙ О.О.
ПРОБЛЕМА СТАТУСУ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У МЕХАНІЗМІ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КНИШ С.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

ШКОЛЬНИЙ В.В.
ДЕЯКІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ

ГУМЕНЮК Ю.С.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД

ДРАНИЙ В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 258-5 КК УКРАЇНИ

ЛАРІНА О.В.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ГРАБЕЖУ

МАРТИНИШИН Г.Р.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ

УВАРОВА Н.В.
ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНИХ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

 

БІРЮКОВ В.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, ЗАВДАННЯ

БАТЮК О.В.
ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ СЛІДЧИХ ДІЙ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

КАПІТАНЧУК Л.Ю., СОРОКА А.З.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТАКТИКИ СЛІДЧИХ ДІЙ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

СКРЯБІН О.М., КОПЄЛЄВ І.Ю.
ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

СІРКО Б.П.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ РОЗКРАДАННЯ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

СЛІПЧЕНКО В.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ Й ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, МАТЕРІАЛИ ЯКИХ МІСТЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ

ТАТАРОВ О.Ю.
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД НА ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

УВАРОВ В.Г.
ІНСТИТУТ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ЧЕРНЕНКО А.П.
РОЛЬ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

АФАНАСІАДІ Д.М.
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ`ЄКТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

ГРОМОВИЙ А.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ПОРУШЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

КАЛУЖИНСЬКИЙ О.В.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОЦІНКА СУДОМ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

СВИНАРЕНКО О.Є.
ОСНОВНІ СПОСОБИ НЕЗАКОННОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ БОЗ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЇМ

 

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

КУЗЬМЕНКО В.В.
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРАВОВЕДОВ: ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ

БАКАЯНОВА Н.М.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТА У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

ДЕРЕВ’ЯНКО В.В.
ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР НА НАВЧАННЯ ТА СЛУЖБУ В ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»