№6/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БАРЧУК В. Б., ЛОГІНОВ О. А.
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ГЕЄЦЬ І. В.
ФОРМУВАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ПРО ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ В ІСТОРІЇ ПРАВА

ДЕМ’ЯНЧУК Т. Д.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УРСР

КОВНИЙ Ю. Є.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ЕТНІЧНОЮ ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ: ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ

НАКОНЕЧНА А. М.
ПРАВА ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЕДОСЕНКО А. І.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУБ’ЄКТИ, ТИПИ ТА ФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

ПОЛЯРУШ-САФРОНЕНКО С. О.
НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

САВЧУК В. Г.
АНАЛІТИЧНА, НОРМАТИВНА І ЕМПІРИЧНА ПРАВИЛЬНІСТЬ ІДЕЇ НОРМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ

СІВАК В. М.
ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РОЗБУДОВИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ)

ЦИВІЛІСТИКА

БАБ’ЮК М. П.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ СТАТТІ 392 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

БОЄРУ В. С.
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЩОДО РЕКЛАМИ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ

ВЕРЕНКІОТОВА О. В.
ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ГРИШКО В. І., ПЕЛЕШОК І. І.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ НЕПРИВАТИЗОВАНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В УКРАЇНІ

КРАВЧИК М. Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПАДКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РАТУШНА Б. П., МУЗИКА Я. І.
РОЗУМНІ СТРОКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД (В СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ)

ФАСІЙ Б. В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ РОЗСУДУ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВІЙНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

ЛУЦ Д. М., ГРЕЧКОВСЬКИЙ Д. В.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

МОСЕЙКО А. Г.
ФОРМУВАННЯ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ СТРАХОВИКА ВІДПОВІДНО ДО НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТРАХУВАННЯ»

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВЕРБИЦЬКА К. В., КАРПЕНКО Р. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

МИКОЛАЄЦЬ А. П.
ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

МАЛОХЛІБ О. С.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ЧИННЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ОВЕРКОВСЬКА Т. К.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГАЛАЙ В. О.
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

ГРИНЬКО Р. В., ІГНАТЬЄВ А. М., МОТА А. Ф., ПЕТРЕЧЕНКО С. А.
ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО ВИЗНАЧАЄ ПОРЯДОК ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ ДІТЬМИ У ВОЄННИЙ ЧАС

ІГНАТЧЕНКО І. Г.
ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ В УКРАЇНІ

ІЩЕНКО І. В.
ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЧАЛИК В. Р.
ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ШЕВЧУК О. Р., КУЗЬ Т. В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ІЛЬЧЕНКО М. Г.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ЗВАРИЧ Р. В.
ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У НОРМАХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КОВАЛЬ М. М.
ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗІВ ТА ЗАБОРОН ЩОДО АНТИСУСПІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

СТУКАЛІНА О. В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНТОНЮК П. Є., КОНОНЕНКО Н. О.
ТАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ

ДУФЕНЮК О. М.
ДИСКУРС ЩОДО «РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАСИЛЬСТВА» ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ: СПРАВЕДЛИВА ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧИ БАЛАНСУВАННЯ ЗА МЕЖЕЮ ЗАКОНУ?

ЖУКОВА В. І.
ЗАЛУЧЕННЯ ОБІЗНАНИХ ОСІБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МУЗИЧЕНКО О. В., КАРАНДАСЬ М. В.
ЕЛЕКТРОННЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КОДЕКСІВ ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

ПОПОВИЧ М. В.
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО (ДІЗНАВАЧА) З ОПЕРАТИВНИМ СПІВРОБІТНИКОМ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПОТЕРПІЛОГО

СИДОРЕНКО Д. В.
ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СЛІПЕНЮК Т. М.
ДОБРОСОВІСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ТИЩЕНКО О. І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗАЛУЧЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШКЕЛЕБЕЙ В. А.
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ЗАЯВОЮ ЧИ ПОВІДОМЛЕННЯМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАРСЬКИЙ В. Р.
РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

БЕРЕЖНА К. В., ІГНАТЕНКО Є. О.
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У ЄСПЛ: ДОГОВІРНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ, ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЗАБОКРИЦЬКИЙ І. І.
CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ЗАКОН ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СПОЖИВАЧІВ): ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

ЛУЦАН А. В.
ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

МАШКОВСЬКА Л. В., АВРАМЕНКО О. О.
ТУРИЗМ ТА ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

САДИГОВ САМЕР АХАД ОГЛИ
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ФІЛАТОВ В. В.
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ФОРМ РОБОТИ ЄС У СФЕРІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»