№6/2020

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БЕРЧЕНКО Г. В.
ПРОГАЛИНИ В КОНСТИТУЦІЇ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

БОНДАРЕНКО І. М.
КОДИФІКАЦІЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ

СТАДНІК І. В., КРАКОВСЬКА А. Є.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ДЕРЖАВИ

ЦИВІЛІСТИКА

БАЖАНОВ В. О., БАЖАНОВА В. О.
ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ІВАНЮТА Н. В., КОЛОСОВ Р. В.
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА: ДУАЛІЗМ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ

КАРПЕНКО Р. В., БАКАЙ І. П., РИЖЕНКО Д. В.
СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ЯК РІЗНОВИДУ ДОГОВОРУ НАЙМУ

КАРПЕНКО Р. В., ІВАНОВА М. І., КАЛЮЖНА А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ

КАТКОВА Т. Г.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

СУХАНОВ М. О.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО СУДОВОГО ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КОРШУН А. В.
КОМПЛАЄНС У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ШАПОШНИК А. О.
ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЖЕРНАКОВ В. В., АЛЕКСАНЯН К. А.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ

КИТАЙГОРОДСЬКА В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗІ СЛУЖБОВЦЯМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СПРИНДИС С. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КРАЇНАХ ЄС, СПИРАЮЧИСЬ НА ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА ПОЛЬЩІ

ЯКОВЛЄВ О. А.
ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

ЗОЛОТАРЬОВА Д. М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГОРБОНОС В. В.
ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

ДОВГУНЬ К. В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

КАЛАТУР М. В.
ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ЛЕМЕХА Р. І.
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

ЛЕЩИНСЬКИЙ В. П.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

МАЗУРИК Р. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ

МАКУШЕВ П. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

НЕГОДЧЕНКО В. О.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ХРІДОЧКІН А. В.
МИТНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ШЕСТАК Л. В.
ШТРАФНІ БАЛИ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

НЕГОДА А. С.
МОДЕЛЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АРЕШОНКОВ В. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

АСТАШЕВА О. С., ЧЕБАН В. М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ В РАЗІ ОБРАННЯ СУДОМ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ

МАРОЧКІН О. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

СИВОДЄД І. С.
ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ЯК НЕВІДКЛАДНА СЛІДЧА ДІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

СКРЯБІН О. М.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРАБОВИЧ Т. А.
ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ (КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

МАХОВА Л. О., ВИПРИЦЬКИЙ А. О.
ІНТЕГРАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ У ПРАВОВЕ ПОЛЕ УКРАЇНИ

РЕЦЕНЗІЇ

КОЛОДІЙ А. М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І.Д. ПАСТУХА «ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Copyright © 2004-2024. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»