№5-2 2019

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЛІНОВА Г. О.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

БОЛДІЖАР С. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕВТАНАЗІЇ ТА ПИТАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЖИТТЯ

ВЕСЕЛОВА Л. Ю.
КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КІБЕРНЕТИЧНІЙ СФЕРІ

ГАЛАЙ В. О.
ЗМІСТОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

ГУТЬ Н. Ю.
КОНЦЕПЦІЯ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ДЕМИДОВА М. О.
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ЖЕЛТОБРЮХ І. Л.
МІСЦЕ СТОРІН СПРАВИ У КЛАСИФІКАЦІЙНОМУ РЯДКУ СУБ’ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАРУБІНА І. Н.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ (У СВІТЛІ ОНОВЛЕНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ)

КУЗЬМЕНКО Ю. В.
ДЕКЛАРУВАННЯ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МЕЛЬНИЧЕНКО Б. Б.
ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

ПЄШИЙ О. В.
МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ПРАВОТОРОВА О. М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА: СУЧАСНІ ЮРИСЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ

РАЗІНА Т. І.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

САЛАЕВ ТУРГУТ ГАДЖИ ОГЛЫ.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

СКОЧИЛЯС-ПАВЛІВ О. В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р. В.
ПРОЦЕДУРИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ЯЩЕНКО Т. В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БРАВЕРМАН С. О.
CУЧACНИЙ CТAН НAУКOВИX ДOCЛІДЖEНЬ ТA ІCТOРИЧНI ПEРEДУМOВИ ФOРМУВAННЯ КOНЦEПЦІЇ ЩOДO ЗЛOЧИНІВ, ПOВ’ЯЗAНИX ІЗ НEЗAКOННИМ ЗБAГAЧEННЯМ ПOCAДOВЦІВ OРГAНІВ ДEРЖAВНOЇ ВЛAДИ

ЄВДОКІМОВА О. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ

ЛЮБЧЕНКО В. І.
РОЛЬ ПРОКУРОРА НА СТОРОНІ ОБВИНУВАЧЕННЯ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МОВЧАН Р. О.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 3 СТ. 197-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СКУБАК Е. О.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ВИДІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМИ В УКРАЇНІ

СОБКО Г. М.
ПОГРОЗА ЯК ФОРМА ПСИХІЧНОГО ВПЛИВУ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛІСТИКА

КУЦКІР Г. М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ПОСЯГАННЯ

ТАРАСЮК С. М.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В ЇЇ ЖИТЛІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ТИЩЕНКО О. І.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ТУМАНЯНЦ А. Р.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЛУКАНЬ М. О.
ПРАВИЛА ТРАНСКОРДОННОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СПРАВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МАРИНІВ І. І.
ВЗАЄМОДІЯ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПАСЕЧНИК О. В.
СТАНДАРТИ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА/АБО ТКАНИН, КЛІТИН

СВЯТОЦЬКА В. О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ РІВНЯХ

РЕЦЕНЗІЇ

КОСТЕНКО О. М.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А. І. БОГАТИРЬОВА «АНТИКРИМІНОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ УКРАЇНИ»)

ПРИВІТАННЯ

ВІТАЄМО ПРОФЕСОРА МАКАРЕНКА ЄВГЕНА ІВАНОВИЧА ІЗ 70-ЛІТТЯМ!

Copyright © 2004-2023. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»