№4-2 2018

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

БОНДАРЕНКО Б. Д.
ОСНОВНІ ТИПИ ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ У ПРАВІ

БУТИРІН Є. О.
ГРОМАДІВСЬКА ТЕОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГОДОВАНИК Є. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ЄВДОКИМОВ В. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ВИБОРЧОГО ПРАВА В АВСТРО-УГОРЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

КОВАЛЬ Т. В.
ОМБУДСМАН ІЗ ПРАВ СТУДЕНТІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ЛЕВИЦЬКА О. В.
ДІАЛЕКТИКА ІСТИНИ У ПРАВОВИХ ФЕНОМЕНАХ

НЕСПРАВА М. В.
ХРИСТИЯНСЬКА ОНТОЛОГІЯ ПРАВА ЯК ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА ПРАВОВОГО СУСПІЛЬСТВА

ОЛІЙНИК В. С., ОЛІЙНИК В. В.
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ В УКРАЇНІ

ТРУХАН В. О.
ФІКСАЦІЯ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТА В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ

ЦИВІЛІСТИКА

БУТРИН-БОКА Н. С.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ГУЙВАН П. Д.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ГУСЄВ О. Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СИСТЕМІ ДОКАЗІВ

КОХАНСЬКА М. Л.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО СУДОВОГО ЗАХИСТУ

ПЕРЕСТЮК Н. М.
ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИЗНАННЯ ТРАСТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ КРАЇН

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

КАДИКАЛО О. І.
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГОСТЮК О. Д.
ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

АВРАМЕНКО Я. П.
ІПОТЕЧНИЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

АЛЕКСАНДРОВ М. Є.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

ГБУР Л. В.
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ЛЕБЕДЄВА Н. В.
ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПАРТНЕРСТВА В ЄВРОПІ

МАХМУРОВА-ДИШЛЮК О. П.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

МИРОНЕЦЬ О. М.
РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

НЕБЕСНА М. О.
АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ

ТЕРЗІ О. О.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

ТОПЧІЙ О. В.
КОМПЕТЕНЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

ШЕРСТЮК Г. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУТУ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ГРИГОР’ЄВ Д. Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ЖИТНИК Ю. В.
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

МАРИНЧАК Є. С.
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗИДЕНТСЬКОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

ТУЛЯНЦЕВА В. А.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

БУЗОВЕРЯ Є. Ю.
ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ХОДІ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ РОЗБОЇВ

КАБАНЕЦЬ Л. В.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ

РУДЕНКО В. І.
ПРО СТАН І ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОТИВІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

САМОЙЛОВА О. М.
НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ УМИСНИМ ВБИВСТВАМ ТА УМИСНИМ ТЯЖКИМ ТІЛЕСНИМ УШКОДЖЕННЯМ, ВЧИНЕНИМ ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

СОКОЛ В. М.
КРИМІНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТАРАСЕНКО Ю. М.
КРИМІНОЛОГІЧНІ РИСИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ

ХАВРУК В. О.
ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ Й ОТРИМАННЯ ПРОГНОЗУ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНАЛІСТИКА

БОРОВИК А. М.
ЗНАЧЕННЯ СЛІДІВ ТА СЛІДОВОЇ КАРТИНИ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА МОЛОДДЮ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ВОРОЖНЕЧІ

ДАНИЛЮК М. М.
ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КОХАНОВСЬКИЙ Д. О.
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЛІТКЕВИЧ Д. О.
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

НАГОРНЯК Ю. В.
ТИПОВА ОБСТАНОВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

НЕЧАЙ В. В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ВИКОРИСТАННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМ ГРУПАМИ

СВІНЦІЦЬКА О. П.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СИРОТКІНА А. О.
ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО

СІЧКО В. О.
ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ШИЛО А. В.
ВПЛИВ СПЕЦИФІКИ СУБ’ЄКТА, ДІЇ ЯКОГО ФІКСУЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, НА ДОПУСТИМІСТЬ ОТРИМАНИХ ДОКАЗІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НАЛИВАЙКО Л. Р., ЖУШМАН І. М.
РОЗШИРЕННЯ НАТО: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

СОБОЛЬ О. І., ЮЖЕКА Р. С.
ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

ШЕВЕЛА В. О.
ПРАВО КУРДІВ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ

Copyright © 2004-2019. Всеукраїнський  науковий журнал «Право і суспільство»